bk
centre
menu escola
menu grau professional
menu formacio continuada
editorial
copyright2010
formació continuada > cursos actuals

MÈTODE MÚSICA PER CRÉIXER 2012-13

  • Adreçat a...
  • Descripció del mètode i calendari
  • Mestres
  • Preu
  • Inscripció

FOTO
A professorat d'educació infantil, primària, mestres especialistes de música de 0-4 anys, pedagogs, estudiants de música, estudiants de pedagogia musical, mestres d'alumnes de 0-3 anys de llars d'infants, guarderies, escoles d'infantil, professors de música d'escoles de música o professorat d'ensenyaments de règim especial. PDF Descarrega el PDF amb la informació del Mètode

PDF Descarrega el fulletó informatiu

El Mètode Música per créixer, creat per Eulàlia Abad, és fruit de la seva llarga experiència com a mestra especialista de música de 0 a 4 anys. El mètode s'estructura a través de 14 Unitats dividides en dos nivells.

Metodologia:
El curs tindrà una gran part d'aplicació pràctica i una part teòrica (bases). A través de 14 Unitats treballarem una programació concreta aplicable a l'aula amb els exercicis corresponents. Cada unitat es desenvolupa al voltant d'un instrument.
metode
Objectius generals:
-Sensibilitzar els nens a través de la música aplicant el mètode "Música per créixer"
-Donar eines i recursos musicals i pedagògics específics als formadors de 0-4 anys per millorar la pràctica docent.
-Presentar nous materials que els permeti d'ampliar la seva programació diària a l'aula.

Material:
Lliurament de: material didàctica escrit, programació amb els objectius musicals i generals, articles de diversos pedagogs, bibliografia, exercicis de les unitats, Cd's de les unitats.

Estructura del mètode:

NIVELL 1A
Unitats: 1, 2, 3
amb Eulàlia Abad

Dates:
2-3-4-5 juliol 2012
de 9,30h a 14,00h

Hores: 16h


A)Objectius
B)Apartats del mètode i Nivells
C)Edats a qui van dirigits els Nivells 1 i 2

Continguts:
1.Aprendre a escoltar—la importància de l’audició.(arpa,guitarra,piano)
2.El cant i l’afectivitat
3.Els sons de la natura (sols o amb cançons, contes)
4.Els instruments de percussió (audició i ritme)
5.La imaginació i el moviment natural i guiat
6.Què és la relaxació i la seva importància (titelles i  campanes)
7.Organitzar una classe de música

NIVELL 1B
Unitats: 4, 5, 6, 7
amb Eulàlia Abad

Dates:
6 i 20 d'octubre 2012 de 9,00h a 14,00h i de 15,30h a 18,30h.
Hores: 16h

A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode
B) La música en edats de 0 a 18 mesos, de 18 mesos a 2 anys, de 2 a 3 anys
C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats
D) La importància del moviment (ritme, moviment guiat i danses)

Continguts:
1. Cançons per cantar (expressar o relaxar)
2. Audició dels instruments (flauta, violí, acordió, trompeta)
3. Els contes musicals
4. L’audició de la música violí, acordió, trompeta)
5. Els contes musicals
6. L’audició de la música
7. El ritme i les danses
8. Relaxació estàtica/relaxació en moviment
9. Organitzar una classe amb nens/es de 2 anys amb diferents exercicis-

*Al finalitzar, els alumnes entregaran un petit projecte (DVD,Unitat didàctica i memòria) de com organitzar una classe de música i se’ls entregarà el Certificat d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer NIVELL 1.
NIVELL 2
Unitats: 8, 9, 10,11,12,13,14
amb Eulàlia Abad

Dates:
27 d'octubre - 10 i 17 de novembre 2012 de 9,00h a 14,00h i de 15,30h a 18,30h.
Hores: 24h

A) Repàs dels Objectius i Apartats del mètode
B) La música en edats de 3 i 4 anys
C) Com utilitzar el material didàctic en les diferents edats
D) La importància de l´audició, el moviment i l´expressió

Continguts:
1. Cançons per cantar (expressar o relaxar)
2. Audició i reconeixement dels instruments (piano, guitarra, flauta,violí,arpa,acordió,trompeta.)
3. L’audició de la música clàssica i altres músiques diverses
4. Xilofon i campanes afinades (Audició i participació)
5. Els contes musicals, audició i representació
6. El ritme, els instruments de percussió, les danses i música del món
7. Relaxació estàtica/relaxació en moviment
8 Organitzar una classe amb nens/es de 3 i 4 anys amb diferents exercicis

*Al finalitzar, els alumnes presentaran un projecte (DVD,unitat didàctica i memòria) i se’ls entregarà el Certificat final d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer.

 

EulaliaEulàlia Abad
Cantant i pedagoga musical, treballa a diferents escoles d’educació infantil i escoles de música de Barcelona des de fa molts anys. Especialista en infants de 0 a 3 anys, ha creat una metodologia pròpia: "Música per créixer".

Actualment imparteix tallers i xarrades en diversos centres de Catalunya a educadors/es, monitors, pares i totes les persones interessades en iniciar la música als més petits també fa alguns tallers i xarrades a Educadores infantils i de Magisteri a la Universitat de Barcelona departament dirigit pel Doctor Josep Gustems. Treballa permanentment en l’elaboració de material musical didàctic. Col·labora amb els cursos de formació continuada de “El Musical” des del 2002,  iniciant un nou camí amb seminaris i tallers de música i valors.
web eulàlia abad
També pots consultar www.artpercreixer.com o bé descarregar el PDF ArtxCréixer

Nivell 1A: 198 Euros
Nivell 1B: 198 Euros
Nivell 2: 290 Euros* La forma de pagament és fa mitjançant ingrés o transferència bancària, al número de compte del Banc de Sabadell:  0081 - 0432 - 06-0001039514 (Concepte: Nom i Cognoms de l'alumne). El pagament s'ha d'efectuar durant els tres dies naturals posteriors a la matriculació perquè es consideri vàlida la inscripció.

*La factura del curs s'emet amb les dades de la inscripció. Si vols la factura amb unes altres dades (Escola on treballes, Institució ) ho has d'indicar al formulari d'inscripció. No es podran variar les dades de la factura un cop fet el pagament.

*Entrega de Certificat d'Assistència (80%).

*El Departament d'Educació reconeix als educadors les activitats de 15 o més hores. Activitat Reconeguda per part del DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ de la Generalitat de Catalunya segons Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i procediments per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat. Resolució 06/04/2011 i 09/09/2011 i 31/08/2012

*Novetat 2013: Curs 100% bonificable a càrrec del Crèdit de Formació de la vostra empresa. Segons el Reial decret 395/2007 de 23 de març, totes les empreses que tinguin treballadors disposen d'un crèdit anual per a la seva formació. Aquesta disponibilitat de crèdit permet recuperar la inversió de formació realitzada per les empreses mitjançant bonificacions en la Seguretat Social. Consulteu la vostra empresa.


Curs 1A - Places esgotades

Curs 1B - Places esgotades

Curs 2 - Places esgotades